Đầu dò nhiệt độ bề mặt TSI 792

Nhiệt độ tối thiểu (° F):  -40

Nhiệt độ tối đa (° F): 1200

Nhiệt độ tối thiểu (° C): -40

Nhiệt độ tối đa (° C): 650

Độ chính xác nhiệt độ ± 0,1% giá trị đọc 2 ° F (± 0,056% khi đọc 1,1 ° C)

Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 ° F (0.1 ° C)

Mô tả Đầu dò nhiệt độ bề mặt máy đo 9565


Chi tiết

Datasheet 


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch