Bộ hiệu chuẩn cầm tay đa năng Yokogawa CA150

Nguồn: 

Điện áp DC: 100mV, 1V, 10V, 30V; Độ chính xác: (0.02%+0.05mV)  ở 1V

Dòng DC: 20mA; Độ chính xác: (0.025%+3uA) 

mA SINK: 20mASINK; Độ chính xác: (0.025%+6uA) 

Điện trở: 500Ω, 5kΩ , 50kΩ ; Độ chính xác: (0.02%+0.1Ω ) ở 500Ω

RTD: PT100, JPT100; Độ chính xác: (0.025%+0.3°C)

Cặp nhiệt: + K: -200 đến -100°C, -100 đến 1372°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C) ở -200 đến -100°C

+ E: -200 đến -100°C, -100 đến 1000°C; Độ chính xác: (0.02%+0.4°C) ở -100 đến 1000°C

+ J: -200 đến -100°C, -100 đến 1200°C; Độ chính xác: (0.02%+0.4°C)  ở -200 đến -100°C

+ T: -200 đến -100°C, -100 đến 400°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)  ở -100 đến 400°C

+ N: -200 đến 0°C, 0 đến 1300°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)  ở 0 đến 1300°C

+ L: -200 đến 900°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C) 

+ U: -200 đến 0°C, 0 đến 400°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)  ở 0 đến 400°C

+ R: 0 đến 100°C, 100 đến 1768°C; Độ chính xác: (0.02%+1.2°C)  ở  100 đến 1768°C

+ S: 0 đến 100°C, 100 đến 1768°C; Độ chính xác: (0.02%+1.2°C)   ở  100 đến 1768°C

+ B: 600 đến 1000°C, 1000 đến 1820°C; Độ chính xác: (0.02%+1°C)  ở 1000 đến 1820°C

Frequency/pulse: 100Hz , 1000Hz , 10kHz , 50kHz, CPM; Độ chính xác: 1 đến 110Hz ở 100Hz

Bộ đo:

Điện áp DC: 500mV, 5V , 35V ; Độ chính xác: (0.02%+0.5mV)  ở 5V

Dòng DC: 20mA, 100mA; Độ chính xác: (0.025%+4uA)  ở 20mA

Điện trở: 500Ω, 5kΩ , 50kΩ; Độ chính xác: (0.055%+0.75 ) ở 5kΩ

RTD: PT100, JPT100; Độ chính xác: (0.05%+0.6°C)

Cặp nhiệt: + K: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C     

+ U: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C 

+ J: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C     

+ E: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C     

+ T: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C     

+ N: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C     

+ L: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C     

+ R: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C     

+ S: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C     

+ B: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C     

Xung: + 100Hz , 1000Hz , 10kHz ; Độ chính xác: 2 dgt 

+ CPM, CPH

Phụ kiện: 1 dây cáp phát điện, 1 dây cáp đo, 1 hộp đựng, 1 bộ tương hợp đầu cuối, 6 pin AA, HDSD, 1 cầu chì (dự trữ), 2 lõi từ



Chi tiết

Brochure:


Manual:


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch