Đồng hồ đo công suất và nguồn Yokogawa PR300

Thông số đầu vào:

- Tần số: 45 – 65 Hz

- Điện áp đầu vào định mức: 120 V, Dải điện áp: 150 V; 240 V, Dải điện áp: 300 V: 1800kV; 480 V, Dải điện áp: 600 V: 3600kV

- Điện áp đầu vào cho phép: trong dải đo

- Dòng điện đầu vào cho phép: 1 A, dải 1 A (cố định): 32 kA; 5 A, dải 5 A (cố định): 10 kA

Thông số đầu ra analog:

- Tín hiệu đầu ra: 4 – 20 mA DC

- Đo độ chính xác đầu ra: Độ chính xác của đơn vị đo cho đầu ra +(0.5% F.S.)

- Điện trở tải cho phép: 0 - 600 Ω

- Tốc độ phản hồi: 2 giây (cho đến khi đạt tới giá trị cuối cùng ±1%)

Thông số của đầu ra báo động phụ tải:

- Khả năng tiếp xúc: 30 V DC, 200 mA

- Dải báo động: 1 – 1000 kW (khi đo nguồn phụ tải) 

Hoạt động tiêu chuẩn:

- Định mức độ chính xác: + Năng lượng thuần/ năng lượng thuần ngẫu nhiên (Wh): 0.5% (độ chính xác của EN60687: loại 0.5 hoặc tương đương)

+ Công suất thuần: (W): 0.5% F.S.

+ Điện áp (V): 0.25% F.S. (hiệu dụng)

+ Dòng điện (A): 0.5% F.S. (hiệu dụng)

+ Tần số (Hz): 0.5 Hz

+ Phụ tải: 0.5%

- Ảnh hưởng của từ trường: 400 A/m, Công suất thuần: 0.5% F.S., Điện áp: 0.25% F.S.

- Ảnh hưởng của nhiệt độ xung quanh: ±0.03%/°C với mức thay đổi nhiệt độ 10°C/h (khi 0.05In  I  Imax và hệ số công suất = 1); ±0.05%/°C với mức thay đổi nhiệt độ 10°C/h (khi 0.1In  I Imax và hệ số công suất = LAG0.5); In: dòng điện định mức, I: đầu vào dòng điện hiện tại

- Ảnh hưởng của biến thiên điện áp nguồn: Công suất thuần: ±0.25%, Điện áp/ dòng điện: ±0.125% (trong khoảng biến thiên 45 - 65 Hz)

- Nguồn: 100 - 240 V AC ±10% (50/60 Hz) hoặc 130 - 300 V DC ± 15%

- Tiêu thụ điện năng: + Ổ AC: tối đa 10 VA

+ Ổ DC: tối đa 5 W


Chi tiết

Brochure:


 


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch