emin

EBP B-3000TZ Automatic Brinell Hardness Tester (3.18-653HBW)

 • Manufacturer: EBP
  Model: B-3000TZ
  Origin: China
  Guarantee: 12 month
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Price (exclude tax) 323,360,000 VND
  Price (include tax) 355,696,000 VND
 •  Call for best price

  Hotline: (+84) 867820758

  Phone+84 (24)62923267

Dải kiểm tra: 3.18-653HBW

Hiển thị giá trị đọc: Màn hình cảm ứng LCD 

Turret: Tự động (1 đầu đo)

Chiều cao mẫu kiểm tra: 350x250mm

Thang đo Brinell:

HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW5/125, HBW5/250,

HBW5/750 HBW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000,

HBW10/1500, HBW10/3000

Tổng lực kiểm tra: 62.5 / 100 / 125 / 187.5 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 3000kgf

612.9 / 980.7 / 1226 / 1839 / 2452 / 4903 / 7355 / 9807 / 14710 / 29420N

Thang chuyển đổi: HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N,

HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBS, HBW

Phương thức tải: Tự động (Tải/Giữ/Dỡ)

Tiêu chuẩn: ISO 6506, ASTM E10-12, JIS Z2243, GB/T 231.2

Details

2020 Hardness Tester Brochure


 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information