emin

GWInstek GDM-8251A Digital Multimeter (120.000 COUNTS)

 • Manufacturer: GW INSTEK
  Model: GDM-8251A
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact
 •  Call for best price

   Hanoi city: (024) 35.381.269

   Danang city: (023) 63.747.711

   HCM city: (028) 38.119.636

Thiết bị đo đa năng hiện thị 120.000 count
Đo điện áp DC: 100mV1V, 10V, 100V, 1000V, 5 dao động + / - (0,012% rdg + 5 chữ số)
Đo điện áp AC100mV1V, 10V, 100V750V 5 dãi
20Hz ~ 45Hz + / - (1rdg + 10 chữ số)
45Hz ~ 10KHz + / - (0.2% rdg + 100 chữ số)
10KHz ~ 30kHz + / - (1rdg + 100 chữ số)
30kHz ~ 100kHz + / - (3rdg + 200 chữ số)
Dòng DC10mA100mA, 10A
10mA, 100mA + / - (0,05rdg + 15 chữ số)
10A khoảng + / - (0.2% rdg + 5 chữ số)
Dòng AC10mA, 100mA, 10A
20Hz ~ 50Hz + / - (1,5rdg + 100 chữ số)
50Hz ~ 10KHz + / - (0,5rdg + 100 chữ số)
10KHz ~ 20kHz + / - (2% rdg + 200 chữ số)
Đỗ điện become100Ω1kΩ10kΩ100kΩ1MΩ10MΩ100MΩ
Đo nhiệt độ0 C ~ 300 C - J, K, T Loại
Ngoài ra còn function as check tra diodecheck tra message mạch ...

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information