emin

KTC GEK085-R4 DIGITAL RATCHET, Range Resources 17-85 Nm

 • Manufacturer: KTC
  Model: GEK085-R4
  Origin: Japan
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Price (exclude tax) 6,219,600 VND
  Price (include tax) 6,841,560 VND
 •  Call for best price

  Hotline: (+84) 867820758

  Phone+84 (24)62923267

You might force

Usually the first gate1 / 2 Inch
Type of display

. Power range17-85Nm, error (0.1Nm)
. Length of arm274mm
. Weight: 590g
. Plastic box322x107x57

Details

 

Các lựa chọn đối với GEK085-R4:

Mã số: GEK085-R4-L
Hộp nhựa: 324x166x58

Mã số TB406WG1 gồm
. GEK085-R4-L và
. Khẩu: 10,12,14,17,19
GEK085-R4 (L) TB406WG1
Đối với dải lực 27-135Nm nên lựa chọn GEK135-R4
Khi cần đến lực 200Nm thì GEK200-R4 sẽ là lựa chọn
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới

Bảng thông số cờ lê lực loại 3/8" và 1/2":

Đối với loại cân lực 3/8 Inch
Mã số: GEK060-R3-L
Hộp nhựa: 324x166x58

Mã số TB306WG1 gồm
. GEK060-R3-L và
. Khẩu: 8,10,12,14,17
GEK060-R3 (L) TB306WG1
 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information