KTC TB306WG3 Torque wrench (6-30 Nm)

Range Resources: 6-30 Nm
Lever-type ratchet (L) : 3/8 Inch
Weight: 1.1 Kg
Cung cấp bao gồm: Cờ lê lực GEK030-C3, bộ đầu khẩu 3/8 inch 12 cạnh tiêu chuẩn các cỡ B3-7W, 8W, 10W, 12W, 14W,hộp nhựa chuyên dụng 
 

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment