emin

OHAUS PA214 electronic scale analysis, 210g/0.0001g

 • Manufacturer: OHAUS
  Model: PA214
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact
 •  Call for best price

   Hanoi city: (024) 35.381.269

   Danang city: (023) 63.747.711

   HCM city: (028) 38.119.636

- Maximum weight capacity: 210g
- Accuracy: 10-4g (d = e = 0.1 mg) (d repeatability, precision e)
- Repeatability: 0.0001g
- Linearity: ± 0.0002g
- Unit weight: grams, kilograms, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni,
Lang Hong Kong, Singapore Lang, Lang Taiwan ..
- Voltage: 100-120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
- Ambient temperature range of operation: 10-300C
- Display: LCD (segment)
- Settling Time scale: 3 seconds
- Standard weight: standard outer accuracy standard weights F1
- Dimension weight discs: Ae9cm
- Overall dimensions: 19.6x28.7x32cm
- Weight: 4.5kg
Manufacturer: OHAUS - U.S.

 

Details

§ Giải pháp kinh tế trong các ứng dụng

§ Màn hình hiển thị tinh thể lỏng, rộng, thuận tiện cài đặt và sử dụng

§ Cổng RS 232 chuyền dữ liệu ra máy in, máy tính

§ Có 16 đơn vị cân có thể lựa chọn cộng thêm cân đếm

§ Cân kiểm tra trọng lượng thiếu để xác định số lượng đơn giản

Industry Products Catalog


Lab Equipment Catalog -Shaker Mixer

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information