emin

Prometer EPA-2th Electronic thermal hygrometer accuracy

 • Manufacturer: PROMETER
  Model: EPA-2TH
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Price (exclude tax) 2,600,000 VND
  Price (include tax) 2,860,000 VND
 •  Call for best price

  Hotline: (+84) 867820758

  Phone+84 (24)62923267

÷ Temperature:
- Temperature Range:-20oC ~ 60oC (-4oF ~ 140oF)
- Accuracy: + / - 0.7 oC (+ / - 1.4 oF)
- Scale: oC & oF (optional)
- Resolution: 0.1 °, 0.1 oF
- Response time: 40 seconds in low wind environments
- Probes: type - K
÷ Humidity:
- Measuring range humidity: 0 ~ 100%
- Accuracy: + / -2.5% @ 25 ° C
- Resolution: 0.1%
- Response time: 75 seconds in low wind environments
÷ Power supply: 9V battery x 1
÷ Size:
- My reading: 186 x 64 x 30 (D) (mm)
- First measurement: diameter: 15mm, length: 190mm
÷ Weight: 320gr
÷ Parts included:
- A container, a policy manual.
Details

÷Màn hình tinh thể lỏng LCD

÷Hiện thị đồng thời, nhiệt độ và độ ẩm đầu dò chính cùng nhiệt độ đầu do phụ

÷Có nút cố định giá trị đo giúp đọc dễ dàng

÷Ghi nhận giá trị MAX, MIN

÷Tự động so sánh giá chênh lệch nhiệt độ giữa hai đầu dò nhiệt độ

÷Hiện thị tình trạng pin yếu

÷Tự động tắc khi không sử dụng

 

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information